Lidmaatschap

Lidmaatschap FC Vlotbrug

Wij verwelkomen je graag. Zowel als spelend als niet spelend lid ben je van harte welkom.
De contributies voor het seizoen 2018-2019  zijn als volgt:

Leeftijdscategorie Elftallen Contributie
Senioren   € 225,00
Junioren JO19, JO17 en JO15 € 170,00
Pupillen JO13, JO11. JO9 en JO8 € 160,00
Kabouters   € 65,00
G-leden   € 170,00
Rustend lid   € 125,00
Senioren 35+ en 45+   € 125,00
Inschrijfgeld (eenmalig)   € 25,00

Inschrijven
Gebruik het inschrijfformulier om je als lid bij FC Vlotbrug aan te melden. Print deze uit, vul het formulier in en geef het af aan de bar of aan een van de bestuursleden. Hierna nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Uitschrijven
Wil je je als lid van FC Vlotbrug uitschrijven neem dan contact op met een van de bestuursleden. Zij willen graag weten wat zij kunnen verbeteren om je als lid te behouden of te voorkomen dat anderen om dezelfde reden stoppen met voetbal bij FC Vlotbrug.

Kledingplan
FC Vlotbrug stelt aan ieder lid een Vlotbrugtenue ter beschikking. De eigen bijdrage van € 20,00 per seizoen zal gelijk met de contributie worden geïnd.

Kabouters en pupillen
Voor kabouters en pupillen is het mogelijk om twee weken op proef gratis mee te trainen. Daarna moet men kiezen om al dan niet lid te worden en gelden de lidmaatschap bedragen zoals hierboven vermeld.

Tussentijdse opzegging/inschrijving
Indien het lidmaatschap wordt beëindigd voor de winterstop, is de helft van de contributie verschuldigd, eventueel vermeerderd met inschrijfgeld. Na de winterstop is de gehele jaarlijkse bedrag verschuldigd. Inschrijving na de winterstop bedraagt de helft van de jaarlijkse contributie. Afwijkingen i.v.m. eventuele bijzondere omstandigheden alleen na overleg met het Bestuur.

Lidmaatschapsperiode eindigt op 15-06
Het lidmaatschap geldt voor een seizoen en eindigt per 15-06 van ieder jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk door invulling van een opzegformulier die je hier kunt downloaden. Bij niet tijdige opzegging (dus na 15-06) is het lid contributieplichtig voor het komende seizoen en kan pas eventueel overschrijving worden verleend na betaling van de contributie.

Acceptgiro's en automatische kwartaalbetalingen verdwijnen
De incasso van de contributies is uitbesteed aan het bedrijf NL Collect onder de naam ClubCollect. Zij verzorgen de gehele incasso. Dat gebeurt echter niet gratis en moet FC Vlotbrug daar per transactie voor betalen. Voor de eenmalige jaarcontributie (niet automatisch) is dat € 2,00 en voor kwartaalbetalingen is dat 4 x €1,25. Deze kosten worden doorbelast aan de leden bij de eerste contributiebetaling. Alleen de automatische incasso van de jaarcontributie is gratis. Leden krijgen tijdig een verzoek tot betaling en in dit verzoek staat precies de betaalwijze beschreven. 

Bijdrage Sport- en Cultuurfonds
Voor ieder lid, die de contributie niet in 1x wil/kan betalen zijn er mogelijkheden tot kwartaalbetalingen. Ook is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een bijdrage uit het Sport- en cultuurfonds van de gemeente Hellevoetsluis voor minder draagkrachtige leden met een inkomen tot maximaal 120% van het minimum loon. Daarnaast is door de gemeenteraad besloten, dat gezinnen met kinderen, die in een schuldsaneringstraject zitten, ook in aanmerking komen voor het fonds. Formulieren zijn bij FC Vlotbrug te verkrijgen. Vraag ernaar bij het Bestuur.

Even geen geld?
Ook indien zich plotseling bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor de contributiebetaling gevaar loopt, neem in ieder geval contact op met het bestuur voor overleg. Het bestuur van FC Vlotbrug ziet toe op betaling. Er is dus geen enkele reden meer om contributie niet te betalen. Dat betekent dat het bestuur erop zal toezien, dat leden, die hun contributie niet op tijd hebben betaald, niet meer zullen spelen en de spelerspas wordt ingenomen.

Contactgegevens:
Voetbalvereniging FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Tel: 0181-318586
Contributierekening FC Vlotbrug: NL79 INGB 0002 2492 89 t.n.v. FC Vlotbrug Hellevoetsluis

Voor vragen, regelingen en overige op- en aanmerkingen kan een mail gestuurd worden aan alle contributiezaken en ledenadministratie:

E-mail: Ledenadministratie

Voor jeugdleden:
E-mail: Hans Reumkens