vlotlogo Voetbalvereniging FC Vlotbrug 
 Postbus 282, 3220 AG Hellevoetsluis opgericht 1 februari 1979

Vul alle gevraagde gegevens in en stuur het formulier (met eventuele bijlagen) in zodat het bij de ledenadministratie terecht komt.
Spelers ouder dan 11 jaar dienen tevens een pasfoto in te leveren voor een spelerspas. Deze mag ingescand als bijlage worden meegezonden.
Spelers van 14 jaar en ouder dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Deze mag ingescand als bijlage worden meegezonden.
Contributiebetalingen worden geïnd via Clubcollect. Bij de eerste betaling zijn éénmalig een inschrijfgeld van € 25,= en € 20,= voor kledingfonds verschuldigd. Het kledingfonds is een jaarlijks bedrag.

Contributie

Zie voor contributies www.fcvlotbrug.nl: tabblad “CONTACT” en vervolgens “LIDMAATSCHAP”.

Indien men de afgelopen drie jaar lid is geweest van een andere voetbalvereniging, dan moet een overschrijvingsformulier (A / B / C speler of senior) of een speelgerechtigheidsformulier (D / E / F speler) van de laatste vereniging worden ingeleverd.

Het jeugdvoetbal wordt georganiseerd door vrijwilligers. Zonder inzet van vrijwilligers / ouders van spelers, kan er niet gevoetbald worden. Wij verwachten dan ook van ouders een bijdrage in de organisatie. Vele handen maken licht werk. Voor de meeste taken is geen specifieke voetbalkennis vereist. Eventuele noodzakelijke opleidingen worden door FC Vlotbrug verzorgd / betaald. Selecteer hieronder minimaal één activiteit aan (meer mag natuurlijk altijd).
We nemen contact met u op.

OVEREENKOMST
Voor leden, die gebruik maken van automatische incasso geeft ondergetekende aan FC Vlotbrug, tot wederopzegging, toestemming om de verschuldigde contributie af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer. Indien het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar, dan dient de ouder / verzorger dit formulier te ondertekenen voor incassotoestemming. Ondergetekende verplicht zich om de gegevens van inschrijving actueel te houden en onverwijld melding te maken van veranderde contactgegevens zoals; adres, E-mailadres en telefoonnummer. Eventuele opzegging kan uitsluitend via het opzegformulier. Voor inschrijving na 1 januari en opzegging voor 1 januari wordt de helft van de contributie voor het betreffende seizoen in rekening gebracht.

Powered by BreezingForms