Wat vooraf ging aan de nieuwbouw van FC Vlotbrug

In een bestuursvergadering in november 2011 werd gesproken over een aantal logistieke problemen bij de bar en de keuken. Op een drukke zaterdag werd geconstateerd, dat veel mensen stonden te wachten op hun bestelde snacks, terwijl klanten, die een drankje wilden bestellen maar met moeite bij de bar konden komen. De locatie van de keuken ten opzichte van de bar was verre van ideaal. De kantine van FC Vlotbrug stamt uit 1980 en is inmiddels verouderd, waardoor de mogelijkheid werd geopperd om een nieuwe kantine te gaan bouwen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er werd met een aantal mensen gesproken uit de bouwwereld en uiteindelijk werd gekozen voor een plan om de kantine te gaan bouwen op de huidige kleedkamers. Omdat er ook een gebrek is/was aan kleedkamers werd tevens besloten om de huidige kantine om te bouwen tot kleedkamers. De eerste schetsen werden gemaakt, waarbij al snel duidelijk werd, dat het gewicht van een kantine bovenop de kleedkamers te groot was om een veilige constructie te maken. De keuze viel uiteindelijk op een kantine, die aan stalen binten werd opgehangen en zodoende geen druk zou uitoefenen op het dak van de kleedkamers.

Na de eerste tekeningen en bestekken werd de Bouwcommissie geïnstalleerd, bestaande uit leden van de vereniging, die op verschillende onderdelen van de bouw vanuit hun vakgebied een bijdrage konden leveren.

Binnen het bestuur werden de eerste financiële ramingen besproken en begonnen de onderhandelingen met een aantal partijen om de bouw te realiseren. Hoewel het in eerste instantie leek, dat de bouwkosten binnen het gestelde budget zouden blijven, bleek na het aanvragen van offertes, dat de kosten uiteindelijk een stuk hoger zouden uitkomen, dan aanvankelijk gepland. Dat kwam voornamelijk, doordat de regels voor het bouwen van een verdieping anders (en duurder) zijn dan het bouwen op de begane grond. Na maanden van besprekingen, onderhandelingen met de bouwers en vergaderingen van bestuur en bouwcommissie werd uiteindelijk besloten, dat het voor de vereniging financieel onverantwoord was om de bouw uit te voeren. In oktober 2015 werd in een vergadering een aantal alternatieven besproken. De huidige kantine verbouwen was een dure optie, waarbij wij nog steeds te maken hadden met een oude kantine.

Van een aantal verenigingen was inmiddels vernomen, dat houtbouw wellicht een goedkopere mogelijkheid was. Na een bezoek aan een aantal clubs met een houten kantine kwam het bestuur en de bouwcommissie al snel tot de conclusie, dat dit niet alleen een betaalbare optie was, maar ook past bij een gezellige vereniging als FC Vlotbrug.

Na te hebben gesproken met een aantal leveranciers, werd de keuze gemaakt voor Kleijn Houtbouw te Bergambacht. Zij hadden inmiddels ervaring met het bouwen van een aantal kantines. Na het maken van een nieuw bestek, aanvragen van vergunningen en gesprekken met de Rabobank, de gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sport kon de klap worden gegeven op de nieuwbouw.
Op 8 januari 2017 werd dan uiteindelijk de opdracht getekend op de Nieuwjaarsreceptie.

Via dit menu-item willen we de leden en alle geinteresseerden op de hoogte houden van de voortgang van de bouw. Aangezien er ook bouwaktiviteiten zijn, die door de leden zelf moeten worden gedaan zullen wij hier ook vermelden welke vrijwilligers met bepaalde kwaliteiten nodig zijn op een bepaald moment. Daarbij valt te denken aan vrijwilligers voor de aanleg van de elektra, de bestrating en de inrichting.